Ranking by miles flown Bulgaria

# Nation Area Airport Value
1 AirBg 7.317.148 nm
2 Flying Tortoise 2.997 nm
3 luzchova airlines 0 nm
4 Bulgaria air 0 nm
5 INF Air 0 nm
6 razair 0 nm
7 Sofia Airways 0 nm