Classifica per Numero Aerei East Asia

# Nazione Area Aeroporto Valore
1 SauthJet-Air 669 Aerei
2 Air Folgore 258 Aerei
3 Japan Airlines 日本航空 214 Aerei
4 Panam Air 165 Aerei
5 MSK airlines 141 Aerei
6 Lemonline 115 Aerei
7 Pagus Sky Lines 104 Aerei
8 Nihon AirLines 88 Aerei
9 Temuair 84 Aerei
10 FLAJET 44 Aerei
11 BOTTA airlines 40 Aerei
12 ATLANAIR 39 Aerei
13 Maldivian Turboarrow 37 Aerei
14 Free Hong Kong Airlines 36 Aerei
15 skyfall 28 Aerei
16 Folgore Line 27 Aerei
17 SmellyFly 23 Aerei
18 giljo airlines 21 Aerei
19 EnsO Airlines 21 Aerei
20 Spring Airlines 20 Aerei
21 Air Payaso 17 Aerei
22 AirPad1 15 Aerei
23 Frusino Airlines 13 Aerei
24 PingPong Airways 13 Aerei
25 SS AirLine 13 Aerei
26 Om Gate Company 12 Aerei
27 lufthenzo 10 Aerei
28 Fly Sicily 9 Aerei
29 EASY JOEYT 9 Aerei
30 Alcanda Airlines 9 Aerei
31 LANNA aereoline 8 Aerei
32 Air Willy 8 Aerei
33 Okaka airline 7 Aerei
34 Raisen airports 6 Aerei
35 Air Jet World 5 Aerei
36 Easy Joey 5 Aerei
37 MongMong Air 4 Aerei
38 Zurla Air 4 Aerei
39 EASY JOEY YT 4 Aerei
40 Taiwan Air 4 Aerei
41 Tiger Air GL 4 Aerei
42 Mirai Airways 4 Aerei
43 Cris air 3 Aerei
44 Piano Avion Malheureusement 3 Aerei
45 Nonstop Airways 3 Aerei
46 PAXT AIRLINES 2 Aerei
47 skyfall-02 2 Aerei
48 MSpace 2 Aerei
49 ThaiPica Airways 2 Aerei
50 Union Airlines International 2 Aerei