Classifica per Numero Aerei United States

# Nazione Area Aeroporto Valore
1 ShooAirLine 234 Aerei
2 Blue Sky Airways 76 Aerei
3 BarzaWings 74 Aerei
4 Global Airways 70 Aerei
5 ZANCLE AIRLINE 69 Aerei
6 Wright Company 51 Aerei
7 TRANSPORT EXPRESS WORLD 37 Aerei
8 Seaboard World Airlines 22 Aerei
9 SaroAirlines 22 Aerei
10 maxair 18 Aerei
11 TORNADO AIR 14 Aerei
12 Nevada-Air-Jet 12 Aerei
13 Thomas Cook Airline 12 Aerei
14 Independence Air 10 Aerei
15 Ozark Air Lines 10 Aerei
16 Air Atlanta 9 Aerei
17 ShiftyAir 8 Aerei
18 crikairline 6 Aerei
19 Space Line 5 Aerei
20 LinuxAir 5 Aerei
21 Arline Nevada 5 Aerei
22 Zefirillis Airlines 4 Aerei
23 AirMBL 4 Aerei
24 Bird Airways 4 Aerei
25 AFAirlines 3 Aerei
26 Pizzicato Air 3 Aerei
27 Moo Airlines 3 Aerei
28 DEV13 3 Aerei
29 Fly Salento 3 Aerei
30 Mach 343 3 Aerei
31 Pagus 3 Aerei
32 BlackBerry Airways 2 Aerei
33 LUXURY WINGS 2 Aerei
34 anthony Airlines 2 Aerei
35 EverAirline 2 Aerei
36 8-2 2 Aerei
37 Laia Interprise 2 Aerei
38 Angdev Airlines 2 Aerei
39 mia8280 2 Aerei
40 Totosapore-968 2 Aerei
41 agnesa06 2 Aerei
42 B L AirLines 2 Aerei
43 Globewings 2 Aerei
44 Access Air 2 Aerei
45 Haasdale Air Holdings LLC 2 Aerei
46 washington air 2 Aerei
47 Haley Airways 2 Aerei
48 KurterLine 1 Aerei
49 LUFTHWAFER 1 Aerei
50 Flying-v 1 Aerei