Classifica per Numero Aerei Western Europe

# Nazione Area Aeroporto Valore
1 Kyra airline 376 Aerei
2 PadreMaronno Airlines 315 Aerei
3 Paciugo Airlines 272 Aerei
4 Global Express 194 Aerei
5 Aeris Company 182 Aerei
6 Iberian Airways 154 Aerei
7 Air Ponza 147 Aerei
8 Greenbay121 90 Aerei
9 Orco Airline 84 Aerei
10 Ocean Sky 68 Aerei
11 Weedair 61 Aerei
12 Rioja Airlines 57 Aerei
13 omega air 49 Aerei
14 BASQUE AIRLINES 43 Aerei
15 TerryFly 42 Aerei
16 Orangeair 38 Aerei
17 Atlantic Airlines Inc. 36 Aerei
18 IMPERIO ESPAÑOL AIRLINE 34 Aerei
19 Air Contractors 32 Aerei
20 TropicalPlanes 32 Aerei
21 Re-Sale 27 Aerei
22 Vanessa Airlines 26 Aerei
23 trombati 21 Aerei
24 ILLO Airlines 21 Aerei
25 Denny Airlines 20 Aerei
26 Nachair 19 Aerei
27 Vuelos La Mancha 18 Aerei
28 Wmusic2Fly 16 Aerei
29 FLY JET INTERNATIONAL 15 Aerei
30 Tiogar Air 15 Aerei
31 Zaragotham Airline 15 Aerei
32 cidair 14 Aerei
33 MadizAirline 13 Aerei
34 Explore 13 Aerei
35 Jackherer 12 Aerei
36 Sherry Fly 12 Aerei
37 Top Gear Air 11 Aerei
38 Celtic Airlines 10 Aerei
39 air tropicana 9 Aerei
40 Jaguar Airways 9 Aerei
41 GuayJuanus 9 Aerei
42 Oz 8 Aerei
43 Dio canAir 8 Aerei
44 Albion Airways 8 Aerei
45 Laker Airways 8 Aerei
46 Monster Airlines 7 Aerei
47 BURAIR 7 Aerei
48 X-Plane Español 7 Aerei
49 AlcaFly 7 Aerei
50 Orbest Orizonia 6 Aerei