Classifica per Numero Aerei Western Europe

# Nazione Area Aeroporto Valore
1 Kyra airline 376 Aerei
2 PadreMaronno Airlines 315 Aerei
3 Paciugo Airlines 272 Aerei
4 Global Express 194 Aerei
5 Iberian Airways 157 Aerei
6 Air Ponza 147 Aerei
7 ETNAFLY 92 Aerei
8 Greenbay121 90 Aerei
9 Orco Airline 84 Aerei
10 Aeris Company 84 Aerei
11 Ocean Sky 68 Aerei
12 Weedair 61 Aerei
13 Rioja Airlines 57 Aerei
14 omega air 49 Aerei
15 BASQUE AIRLINES 43 Aerei
16 TerryFly 42 Aerei
17 Orangeair 38 Aerei
18 Atlantic Airlines Inc. 36 Aerei
19 TropicalPlanes 35 Aerei
20 IMPERIO ESPAÑOL AIRLINE 34 Aerei
21 Air Contractors 32 Aerei
22 ILLO Airlines 32 Aerei
23 Re-Sale 27 Aerei
24 Vanessa Airlines 26 Aerei
25 trombati 21 Aerei
26 Denny Airlines 20 Aerei
27 Nachair 19 Aerei
28 cidair 19 Aerei
29 Vuelos La Mancha 18 Aerei
30 SbracchiaAirline 18 Aerei
31 Wmusic2Fly 16 Aerei
32 FLY JET INTERNATIONAL 15 Aerei
33 Zaragotham Airline 15 Aerei
34 Albion Airways 14 Aerei
35 MadizAirline 13 Aerei
36 Jackherer 12 Aerei
37 Sherry Fly 12 Aerei
38 Top Gear Air 11 Aerei
39 Celtic Airlines 10 Aerei
40 Explore 10 Aerei
41 air tropicana 9 Aerei
42 Jaguar Airways 9 Aerei
43 Orbest Orizonia 9 Aerei
44 Oz 8 Aerei
45 Dio canAir 8 Aerei
46 GuayJuanus 8 Aerei
47 Laker Airways 8 Aerei
48 Monster Airlines 7 Aerei
49 BURAIR 7 Aerei
50 X-Plane Español 7 Aerei