Classifica per Numero Aerei Central Africa

# Nazione Area Aeroporto Valore
1 Janet III 590 Aerei
2 SARDELLA airlines 238 Aerei
3 Artak1987 186 Aerei
4 eritrea.airlines 110 Aerei
5 Super8 Air 109 Aerei
6 Dragon AirLines 95 Aerei
7 Air Gitega 88 Aerei
8 Egidiusbz Airline Company 72 Aerei
9 Boiler's AirLine 67 Aerei
10 Accasaccio II Spa 56 Aerei
11 Mile High 53 Aerei
12 Fly Bado 39 Aerei
13 C7 Airlines 38 Aerei
14 S&S Airline 33 Aerei
15 Air Ghana RF 29 Aerei
16 Airline Disaster 27 Aerei
17 EDDNED PACIFIC SARL 26 Aerei
18 HighAir 24 Aerei
19 G international 19 Aerei
20 Marina1 17 Aerei
21 Roger Airline 11 Aerei
22 AirCoglia 10 Aerei
23 Maltrainsema Airlines 10 Aerei
24 Psycho Air 5 Aerei
25 Torriglia airlines 5 Aerei
26 B&A 5 Aerei
27 Carota 5 Aerei
28 gasunit 4 Aerei
29 Piùsù 4 Aerei
30 Cico Fast 3 Aerei
31 BurundAir 3 Aerei
32 lorclaudio 2 Aerei
33 SpikelandAir 2 Aerei
34 CrashDatPlane 2 Aerei
35 LufoAir 2 Aerei
36 Scafazzo airline 2 Aerei
37 MastraAir 2 Aerei
38 Ethiopian Airways 2 Aerei
39 Cerol 2 Aerei
40 AirCompany 2 Aerei
41 CrashFlyCompany 1 Aerei
42 GreenWing 1 Aerei
43 sirialilli 1 Aerei
44 FlyMelk848 1 Aerei
45 Menelik Airways 1 Aerei
46 IC_LS98 1 Aerei
47 Air Sander 1 Aerei
48 Kinyonga Airlines 1 Aerei
49 Ebube Airways 1 Aerei
50 TVGZ Johna 1 Aerei