Classifica per Numero Aerei Egypt

# Nazione Area Aeroporto Valore
1 Buzzards Airlines 282 Aerei
2 Majestic Airlines 23 Aerei
3 ViKiNG 0 Aerei
4 isle of the kings 0 Aerei
5 egypt air 0 Aerei