Classifica per Numero Aerei Italy

# Nazione Area Aeroporto Valore
1 Bove Airlines World 787 Aerei
2 ALLEANZA air 697 Aerei
3 leonairlines 412 Aerei
4 Skywalker 275 Aerei
5 Air Watson 269 Aerei
6 AyrSannio 263 Aerei
7 Alitranslines 246 Aerei
8 aircapitol 215 Aerei
9 KawasakiRacing 185 Aerei
10 Alpi Airways 175 Aerei
11 Turboarrow 158 Aerei
12 vladino airlines 152 Aerei
13 ATALA WINGS 146 Aerei
14 Fender Airline 140 Aerei
15 ZOC Airlines 138 Aerei
16 MindTheGap 137 Aerei
17 AZ AIRLINES 134 Aerei
18 palajet 133 Aerei
19 Pien de Birre 127 Aerei
20 orobia 127 Aerei
21 Funny Airlines 115 Aerei
22 lubja91 113 Aerei
23 Torino Airways 112 Aerei
24 Project Airlines 110 Aerei
25 Sbuga Airlines 109 Aerei
26 Masterofthesky 109 Aerei
27 Misculedda Airlines 107 Aerei
28 sama airline international 104 Aerei
29 Spinsorci-Air 98 Aerei
30 Fly Sinto 96 Aerei
31 Air Itema 94 Aerei
32 Dragon Fly Ltd 92 Aerei
33 volacopilu.com 84 Aerei
34 FlyBrAir 84 Aerei
35 i soliti 4 gatti 82 Aerei
36 FedEx 81 Aerei
37 Siberian Airlines 79 Aerei
38 AirAmicoCesa 76 Aerei
39 Lakyno Airlines 76 Aerei
40 Dogs Airlaine 71 Aerei
41 Angeletti Airlines 70 Aerei
42 DDAir 69 Aerei
43 Eurowings 63 Aerei
44 ZETA AIRLINES 56 Aerei
45 italyclaudio 55 Aerei
46 THE ASKARS GROUP 54 Aerei
47 Eagles Air Force 53 Aerei
48 Tuscany Airlines 53 Aerei
49 NikiMax 52 Aerei
50 Trebina's Airways 51 Aerei