Classifica per Numero Aerei

# Nazione Area Aeroporto Valore
351 Pacific Air 15 Aerei
352 Garflight 15 Aerei
353 Alitalia Airways 15 Aerei
354 Tiogar Air 15 Aerei
355 AirPad1 15 Aerei
356 Zaragotham Airline 15 Aerei
357 Fly with Tota 14 Aerei
358 aerioguat 14 Aerei
359 Blustar 14 Aerei
360 TORNADO AIR 14 Aerei
361 Shiring 14 Aerei
362 FlyWild 14 Aerei
363 MF Air 14 Aerei
364 MiroAirways 14 Aerei
365 Fasco 14 Aerei
366 spalato 14 14 Aerei
367 Benevento Airline 13 Aerei
368 Emek Wings 13 Aerei
369 Flying Italian 13 Aerei
370 Frusino Airlines 13 Aerei
371 dirkfelpy 13 Aerei
372 AIR SEVEN 13 Aerei
373 MadizAirline 13 Aerei
374 ASLC Ltd 13 Aerei
375 SuperTramp Inc. 13 Aerei
376 PingPong Airways 13 Aerei
377 AirRossano 13 Aerei
378 SS AirLine 13 Aerei
379 bingobongo 13 Aerei
380 airlinespol 13 Aerei
381 ALASKA.COM 13 Aerei
382 Kiwi Fly 13 Aerei
383 Explore 13 Aerei
384 schillinger 12 Aerei
385 bufly 12 Aerei
386 ZenaFly 12 Aerei
387 Nevada-Air-Jet 12 Aerei
388 Inter-Island Airways 12 Aerei
389 Maryairlines 12 Aerei
390 Jackherer 12 Aerei
391 Om Gate Company 12 Aerei
392 OCSwings 12 Aerei
393 Kik&Jon Air 12 Aerei
394 Green Wings 12 Aerei
395 FONSEC1979 12 Aerei
396 Sherry Fly 12 Aerei
397 AEROLINEAR 12 Aerei
398 Top Gear Air 11 Aerei
399 Fenixair 11 Aerei
400 bambudio airline 11 Aerei