Classifica per Numero Aerei

# Nazione Area Aeroporto Valore
251 So' Lillo 25 Aerei
252 Orangeair 25 Aerei
253 pandettair 25 Aerei
254 HighAir 24 Aerei
255 Jabadà Airlines 24 Aerei
256 Oceanic 815 24 Aerei
257 Del Viento Aviation 24 Aerei
258 Corporativo aéreo Mexicano 24 Aerei
259 Caccaviola Airlines 24 Aerei
260 Italia Airlines 23 Aerei
261 Morgenstern 23 Aerei
262 EUROFREE 23 Aerei
263 SmellyFly 23 Aerei
264 SyfrAir 23 Aerei
265 Majestic Airlines 23 Aerei
266 LIONESS 23 Aerei
267 Pinguinivolanti 22 Aerei
268 Airline Sicily 22 Aerei
269 ElyFlay 22 Aerei
270 Barlume airways 22 Aerei
271 AirLinePalermo 22 Aerei
272 Seaboard World Airlines 22 Aerei
273 Falk One 22 Aerei
274 SaroAirlines 22 Aerei
275 Paraguay 22 Aerei
276 giljo airlines 21 Aerei
277 EnsO Airlines 21 Aerei
278 anatrapazza airlines 21 Aerei
279 Thunder Airline 21 Aerei
280 C.A.M. 21 Aerei
281 peppefly 21 Aerei
282 trombati 21 Aerei
283 fabius 21 Aerei
284 Arcobaleno Airlines 21 Aerei
285 Fly Paradise 21 Aerei
286 Ramon 21 Aerei
287 Rupke Airlines 20 Aerei
288 Spring Airlines 20 Aerei
289 Trevor Philips Industries 20 Aerei
290 andy air 20 Aerei
291 Denny Airlines 20 Aerei
292 Northwest Airlines 20 Aerei
293 PrandoFly 20 Aerei
294 OneWorld 20 Aerei
295 Vanessa Netherlands Wings 20 Aerei
296 Abbombazza Air 19 Aerei
297 Christmas Airlines 19 Aerei
298 BeerAir 19 Aerei
299 RossettiAirlines 19 Aerei
300 PennaAir 19 Aerei